Далай ээж цаазын тавцанд

ContentХөвсгөл аймаг Монгол улсын ус, ой мод, бэлчээрийн нөөцийн ихээхэн хувийг эзэлдэг байгалийн үзэсгэлэн өөрмөц тогтцоороо хосгүй нутаг билээ. “Харамсалтай” нь ашигт малтмалын баялаг төрөл, нөөцөөрөө ч хосгүй нутаг тул нийтийн баялгаас дан ганц хувийн ашиг хонжоо хайгчдын нүдэнд дахин тусах болов. Ийнхүү Монгол улсын цэвэр усны нөөцийн 70 хувийг эзэлдэг нутагт малчид, иргэдийн амьдрах ахуйд төдийгүй, Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдалд нөлөөлөх хэмжээний үр дагавар авчирах асуудал үүсч байгаа нь тун ноцтой юм. Энэ тухай бүр 1990-д онд алдарт сэтгүүлч Ц.Балдорж агсан анхааруулж “шүгэл үлээн” эх байгалиа аварсан нийтлэлийг та бүхэнд бүрэн эхээр нь дахин хүргэж байна. (дэлгэрэнгүй)