Швейцарын Хөгжлийн Агентлаг дэмжиж хамтарч ажиллахаар боллоо.

Бид энэ төслөө шинжлэх ухааны үндэслэлтэй, харилцан уялдаатай, амьдралд бодит хэрэгжихүйц байхад анхаарч цогцоор нь хэрэгжүүлэхийг зорих болно. Үүний тулд иргэдийн оролцоо, үр дүнг сошиал сувгаар мэдээллэж алдаршуулах, эерэг хандлага бий болгон мэдлэгт хувь нэмэр оруулахад чиглэсэн олон үйл ажиллагаа явуулахаар төлөвлөж байна. Хамтран ажиллах хүсэл сонрхолтой иргэн, ААН, байгууллагад манай үүд хаалга нээлттэй байх болно. ХАМТДАА ХҮЧТЭЙ!